Wat heeft TreAde je te bieden?

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 

 

TreAde is een activeringscentrum van vzw Vistha.

 

 TreAde wenst via herstel ondersteunende zorg het ontwikkelingsplan van de deelnemers in hun re-integratieproces te faciliteren.

 

 

 TreAde creëert ruimte om deelnemers een bevredigend sociaal contact en een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden, dit in een veilige thuishaven en gericht op inclusie. De activering dient op maat aangeboden te worden zodat iedereen, rekening houdend met ieders mogelijkheden, de kans krijgt een individueel traject af te leggen.

 

 

TreAde fungeert als springplank naar participatie in de samenleving.

 

     
        Wij bieden
  1. een sociale ontmoetingsruimte
  2. een open deur zonder verplichtingen
  3. informatie over vrije tijdsbesteding
  4. trajectbegeleiding in vrijwilligerswerk/hobby/opleiding
  5. diverse clubwerkingen zoals wandelen en yoga
  6. activiteiten : zowel ontspannend, creatief als vormend, bekijk hiervoor zeker de pagina "download activiteitenoverzicht"
  7. ons streetsoccerteam the yellow stars
  8. een samenwerking met de kunstacademie
  9. een digipunt waar je terecht kan voor alle vragen ivm je gsm/computer