Wat heeft TreAde je te bieden?

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 

 

TreAde is een activeringscentrum van vzw Vistha.

 

 TreAde wenst via herstel ondersteunende zorg het ontwikkelingsplan van de deelnemers in hun re-integratieproces te faciliteren.

 

 

 TreAde creëert ruimte om deelnemers een bevredigend sociaal contact en een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden, dit in een veilige thuishaven en gericht op inclusie. De activering dient op maat aangeboden te worden zodat iedereen, rekening houdend met ieders mogelijkheden, de kans krijgt een individueel traject af te leggen.

 

 

TreAde fungeert als springplank naar participatie in de samenleving.

 

VISIE


Wij laten mensen in hun kracht thuiskomen.

We trachten mensen hun veerkracht te verstevigen door hen een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich verbonden kunnen voelen met anderen. Dit doen we door een warme verbinding aan te gaan van mens tot mens. We ondersteunen de groei naar een zo actief mogelijke rol in de maatschappij. Dit doen we  wetenschappelijk onderbouwd en vanuit een herstel ondersteunende visie. De wensen van de persoon staan centraal en hij/zij maakt zoveel mogelijk eigen keuzes. In dit proces groeien we al lerend van elkaar. Zowel het persoonlijk als organisatorisch proces dragen we niet alleen, maar wel samen met steunfiguren en GGZ-en welzijnspartners van het netwerk Reling.

MISSIE

Vzw Vistha begeleidt mensen in de regio Herkenrode en Haspengouw, met een complexe en/of langdurige psychische kwetsbaarheid in hun herstelproces. Dit gebeurt op alle levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, zingeving, … )met aandacht voor ieders eigenheid, krachten en noden. Deze begeleiding vindt plaats via woonbegeleiding, individueel of in groep, in eigen huis of in een tijdelijke betaalbare kleinschalige woning aangeboden door vzw Vistha. De activeringscentra Balans en TreAde en het arbeidscentrum Het Heft  zetten daarnaast de deuren ook breder open, voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid. Ook dit kan via een groepsaanbod of individueel traject.

DOELGROEP

Volwassenen en ouderen met een (langdurige) psychosociale kwetsbaarheid, die hun sociaal contact wensen uit te bouwen en/of vragende partij zijn in ondersteuning binnen het domein ontmoeting, vorming en vrije tijd. Van de kandidaten wordt voldoende psychische stabiliteit en zelfredzaamheid verwacht om te kunnen werken aan hun persoonlijk re-integratietraject.

 

AANBOD

 • Ontmoetingsruimte
  Mogelijkheid om gezellig samen te komen en iets te drinken in het café

 

 •  Activiteitenaanbod
   Een prikkelend, vormend, ontspannend en inspirerend activiteitenaanbod waarbij iedereen welkom i

 

 •  Clubwerking
  Mogelijkheid om deel te nemen aan één van de bestaande hobbyclubs of om de handen in elkaar te slaan en zelf een nieuwe club op te starten.

 

 • Vrijetijdtrajectbegeleiding
  Wanneer er een specifieke individuele vraag is naar invulling van vrije tijd wat betreft vrijwilligerswerk, hobby of opleiding.

 

 • Digipunt

         tweewekelijks op donderdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30
         opleiding (inschrijving verplicht)
          

 • Chromebook uitleendienst 

         elke dinsdag tussen 10 en 11 u bij digibuddy Kristof