VISIE

Wij laten mensen in hun kracht thuiskomen.

We trachten mensen hun veerkracht te verstevigen door hen een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich verbonden kunnen voelen met anderen. Dit doen we door een warme verbinding aan te gaan van mens tot mens. We ondersteunen de groei naar een zo actief mogelijke rol in de maatschappij. Dit doen we  wetenschappelijk onderbouwd en vanuit een herstel ondersteunende visie. De wensen van de persoon staan centraal en hij/zij maakt zoveel mogelijk eigen keuzes. In dit proces groeien we al lerend van elkaar. Zowel het persoonlijk als organisatorisch proces dragen we niet alleen, maar wel samen met steunfiguren en GGZ-en welzijnspartners van het netwerk Reling.

MISSIE

Vzw Vistha begeleidt mensen in de regio Herkenrode en Haspengouw, met een complexe en/of langdurige psychische kwetsbaarheid in hun herstelproces. Dit gebeurt op alle levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, zingeving, … )met aandacht voor ieders eigenheid, krachten en noden. Deze begeleiding vindt plaats via woonbegeleiding, individueel of in groep, in eigen huis of in een tijdelijke betaalbare kleinschalige woning aangeboden door vzw Vistha. De activeringscentra Balans en TreAde en het arbeidscentrum Het Heft  zetten daarnaast de deuren ook breder open, voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid. Ook dit kan via een groepsaanbod of individueel traject.