Doelgroep

Volwassenen en ouderen met een (langdurige) psychosociale kwetsbaarheid, die hun sociaal contact wensen uit te bouwen en/of vragende partij zijn in ondersteuning binnen het domein ontmoeting, vorming en vrije tijd. Van de kandidaten wordt voldoende psychische stabiliteit en zelfredzaamheid verwacht om te kunnen werken aan hun persoonlijk re-integratietraject.

 

Aanbod

 • Ontmoetingsruimte
  Mogelijkheid om gezellig samen te komen en iets te drinken in het café

 

 •  Activiteitenaanbod
   Een prikkelend, vormend, ontspannend en inspirerend activiteitenaanbod waarbij iedereen welkom i

 

 •  Clubwerking
  Mogelijkheid om deel te nemen aan één van de bestaande hobbyclubs of om de handen in elkaar te slaan en zelf een nieuwe club op te starten.

 

 • Vrijetijdtrajectbegeleiding
  Wanneer er een specifieke individuele vraag is naar invulling van vrije tijd wat betreft vrijwilligerswerk, hobby of opleiding.